Муниципальное образовательное учреждение средняя школа №5 г. Снежное Донецкой Народной Республики


запомнить

 

Ученическое самоуправление

 

МОДЕЛЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5

 

Загальні положення

 1. Учнівське самоврядування в  ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 діє на добровільних засадах, на основі єдності інтересів, відповідно до Статуту школи, Конституції України, законів України "Про об'єднання громадян", " Про молодіжні об'єднання та дитячі громадські організації"" та Конвенцію про права дитини.
 1. Вищим органом учнівського самоуправління в школі є учнівська конференція. До її складу входять представники 5-11 класів, які обираються шляхом голосування і контролюють роботу по всіх напрямах шкільного процесу.
 1. Об'єднання будує свою діяльність на основі таких принципів:
  • рівноправності членів об'єднання;
  • вільного вступу до об'єднання і виходу з нього;
  • взаємоповага, довіра, взаєморозуміння;
  • довіра до учнівського самоврядування, залучення його до серйозних справ;
  • свобода у прийнятті власних рішень.
 1. Об'єднання може на добровільних засадах вступати у міські, регіональні, Всеукраїнські об'єднання.

 

Функції шкільної ради  старшокласників школи :

 • спільне з адміністрацією та педагогічною радою рішення питань, що стосуються інтересів школи, учнів;
 • розробка проектів нових законів;
 • контроль дотримання наявних законів, традицій;
 • контроль виконання прийнятих рішень;
 • проведення вертикально-горизонтального аналізу роботи класів;
 • підготовка аналізу та пропозицій до ради освітньої установи;
 • аналіз роботи комісій.

 

Мета, завдання, основні принципи та положення діяльності

 учнівського самоврядування

 1. Основною метою діяльності об'єднання є:
  • розвиток співробітництва та розширення дружніх стосунків серед дітей;
  • виховання у дітей віри у себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому народився, до України;
  • вивчення минулого свого народу;
  • збереження природи рідного краю;
  • утвердження та примноження традицій українського народу;
  • прищеплення любові до праці;
  • залучення до різних видів мистецтва та культури;
  • розвиток творчих здібностей та інтелектуального потенціалу особистості;
  • надання необхідної інформації, технічної та іншої допомоги членам об'єднання.
 1. Для досягнення мети об'єднання вважає пріоритетними такі напрямки діяльності:
  • організація і проведення культурно-освітніх, спортивних та інших масових заходів;
  • участь у заходах по охороні навколишнього середовища;
  • утвердження та примноження традицій свого народу.
 1. Функції:
  • забезпечення порядку в школі, організація чергувань в школі, в классах;
  • проведення загальношкільних лінійок, зборів, конференцій, виставок;
  • організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
  • організація роботи по збереженню шкільного майна, води, електроенергії, підручників;
  • організація роботи по благоустрою території школи;
  • керівництво роботою гуртків у школі;
  • підготовка і проведення конкурсів, творчих свят, змагань;
  • контроль за відвідуванням учнями школи;
  • організація трудових загонів старшокласників;
  • участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.
 1. Права, обов'язки та повноваження:
  • показувати приклад у навчанні і поведінці;
  • виконувати всі доручення адміністрації та вчителів школи;
  • проводити рейди перевірок, огляди, готувати лінійки;
  • брати активну участь у підготовці та проведенні вечорів відпочинку;
  • контролювати дисципліну та порядок в школі;
  • збиратися на свої засідання та виносити власні рішення в межах своїх повноважень;
  • вільно висловлюватися;
  • прийняття рішень з найважливіших питань;
  • внесення пропозицій з питань навчання та дозвілля;
  • координація роботи класу, доведення до класу завдань ради старшокласників;
  • піклування про молодших школярів, піклування про ветеранів, одиноких, матеріальна допомога дітям, участь у благоустрої території школи;
  • контроль за відвідуванням уроків, за порядком під час чергування в школі;
  • Рада може звернутися із запитанням до педради. Педагогічна рада зобов'язана повідомити про результати огляду запиту.

   СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 5